Resources

Housing

http://www.housingconnections.org/

http://www.emoregon.org/shared_housing.php

Health

Rug caafimaad oo frii ah- hoos riix

http://essentialhealthclinic.org/

Education

Halkan kariix rugta soo dhoweynta iskuulada Beaverton

http://www.beaverton.k12.or.us/home/departments/instruction/ELL/somali/

Ma Ogtahay adeegyada kale ( Do you know other services?

  • Ma ogtahay inaad telephoonkaaga gacanta, iyo kan gurigaba aad marwalba ka wici kartid¬† numbarka 211 oo aad weydiisan kartid wixii adeegyo eed u baahantahay¬† telephoonadooda marwalba.
  • Ma ogtahay inaad marwalba dalban kartid in laguu tarjumo tusaale ahaan hadii aad dooneysid inaad dhaktar balan kasameysato, ama iskoolka carurtaada macalimiintooda aad la kulanto aad doonaysid.

 

Comments are closed.